Projekty

Pokaż projekty z roku:

2016

Bridging Generations (Łączymy pokolenia)
Europa dla Obywateli (Fundusze Unii Europejskiej)

GOK Oleśnica przygotował 4 filmy video oraz międzypokoleniowy spektakl teatralny (na podstawie przygotowanych filmów), prezentowany na zakończenie projektu 14 lutego 2016 roku w Dreźnie. Gminna Izba Pamięci w Boguszycach przygotowała międzypokoleniowy spektakl teatralny, także z udziałem przedstawicieli wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy Oleśnica. Spektakl CHWILE/MOMENTS - związany jest tematycznie z zarejestrowanymi w gminie Oleśnica filmami dokumentalnymi, reżyserowany przez Ewę Staroń, twórczynię i założycielkę teatru tańca Niezależna Manufaktura Taneczna oraz twórczynię Centrum Inicjatyw Artystycznych we Wrocławiu. Muzykę na żywo tworzył Piotr Michałowski. Spektakl był prezentowany na zakończenie projektu 14 lutego 2016 roku w Dreźnie.

Link projektu

Remembering the Past - Building the Future
Europa dla Obywateli (Fundusze Unii Europejskiej)

Projekt realizowany w latach 2015-17. Spotkanie w gminie Oleśnica w maju 2016 w ramach projektu Remembering the Past - Building the Future” z partnerami z Wielkiej Brytanii, Grecji, Węgier, Niemiec i Polski (program Europa dla Obywateli UE), m.in. wizyty studyjne w gminie Oleśnica, dyskusje i spotkania na Uniwersytecie Wrocławskim wokół ‘Historii zamkniętych w dźwiękach’, prezentacje w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Centrum Inicjatyw Artystycznych (maj 2016) GOK Oleśnica w ramach projektu przygotował m.in. film dokumentalny "W czyichś butach", który miał swoją premierę podczas spotkania podsumowującego projekt w Budapeszcie w dniach 23-26.02.2017.

Link projektu

„Zdrowe społeczeństwo - przyszłość Europy” 1-5.06.2016
Europa dla Obywateli (Fundusze Unii Europejskiej)

W dniach 01-05.06.2016 członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Boguszycach promowały gminę na Słowacji. Wzięły udział w spotkaniu w Łuczeńcu w ramach projektu „Zdrowe społeczeństwo - przyszłość Europy”, aby wraz z przedstawicielami 6 innych krajów Europy dyskutować o możliwościach współpracy w ramach UE w zakresie wymiany doświadczeń obywateli Europy, dialogu międzykulturowego, zdrowego stylu życia, kultury, oraz praw człowieka w zdrowiu.

Link projektu

„Youth Lab for Environment”
Erasmus+ (Fundusze Unii Europejskiej)

„Youth Lab for Environment” (program Erasmus+ UE) – projekt promujący ekologię, lokalne działania i strategie dla zielonych miast, znaczenie zrównoważonego rozwoju, czy tzw. ‘green jobs’, który odbył się w miejscowości Evrotas w południowej Grecji, w którym wzięli udział uczestnicy z 7 krajów: Polski, Niemiec, Grecji, Estonii, Turcji, Włoch oraz Hiszpanii (luty 2016).

Link projektu

„Pod niebem o pracy, tradycji i chlebie….”
„Tu mieszkam tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK

Finał projektu „Pod niebem o pracy, tradycji i chlebie….”, który GOK Oleśnica zrealizował w ramach II edycji konkursu grantowego „Tu mieszkam tu zmieniam” Fundacji Bank Zachodni WBK Grupy Santander. W ramach projektu przy Gminnej Izbie Pamięci w Boguszycach powstała plenerowa kuchnia z piecem chlebowym i wędzarnią, dzięki której GOK Oleśnica prowadzi wielopokoleniowe projektu integracji wokół tradycyjnego wypiekania chleba (czerwiec 2016).

Link projektu

”SINGING EUROPE”
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

”SINGING EUROPE” – udział Chóru Gminy Oleśnica UNA VOCE w międzynarodowym koncercie chóralnym na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, w którym wzięło udział 35 chórów z wielu krajów – wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (lipiec 2016).

Link projektu

"RETHINK Folk Music"
Erasmus+ w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Aarhus Dania 2017

Projekt realizowany w latach 2015-17. "RETHINK Folk Music 2017” (program Erasmus+ UE) – projekt kreatywnej edukacji w zakresie europejskiej muzyki ludowej i gry na instrumentach tradycyjnych, organizowany w szerokim międzynarodowym partnerstwie przez Europejską Stolicę Kultury Aarhus Dania 2017 (Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad), spotkanie projektowe dla młodzieży odbyło się w duńskim Silkeborg (sierpień 2016). Piotr Michałowski z GOK Oleśnica jest regionalnym, dolnośląskim koordynatorem projektu, w którym wzięła już udział muzykująca młodzież z kilku gmin powiatu oleśnickiego (gmin: Oleśnica, Bierutów, Twardogóra) oraz gminy Oborniki Śląskie (sierpień 2016).

Link projektu

Konferencja „Kultura Małych i Średnich Miast. Współpraca – strategia na czasy hossy i bessy”
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Konferencja „Kultura Małych i Średnich Miast. Współpraca – strategia na czasy hossy i bessy”, którą w dniach 27-28.10.2016 zorganizował sojusz partnerów na czele z Gminnym Ośrodkiem Kultury Oleśnica (wsparcie ze środków Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016), Europejska Sieć Centrów Kultury ENCC z siedzibą w Brukseli European Network of Cultural Centres (wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu oraz regionalne partnerstwo Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska (wsparcie własnymi zasobami), która skupiła blisko 80 menadżerów kultury, animatorów, aktywistów łącznie z 10 europejskich krajów; efektem konferencji było wypracowanie metodą OPEN SPACE oddolnego Manifestu nt. Rozwoju Terytorialnego poprzez kulturę.

Link projektu

„Tęczowa Linia Czasu”
„Myśl w Ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca

Projekt „Tęczowa Linia Czasu” (program „Myśl w Ruchu” Instytut Muzyki i Tańca) – kooperacja m.in. GOK Oleśnica z Centrum Inicjatyw Artystycznych z Wrocławia w odkrywaniu historii i kultury Przedmieścia Świdnickiego i ulicy Tęczowej. W ramach finałów projektu w listopadzie 2016, grupa artystyczna z Boguszyc zaprezentowała przed ponad 160-osobową publicznością międzypokoleniowy spektakl teatralno-muzyczny „Moments” z uczestnikami od lat 7 do 77.

Link projektu

“International Folklore FestiV4all – integrative power of folklore”
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Standard Grant)

W 2016 roku zorganizowanie wystawy po-festiwalowej, prezentowanej podczas wydarzeń gminnych w 2016 roku. Celem projektu była wymiana kulturowa, wzajemne uczenie się tradycji, poprzez wzajemne prezentacje artystyczne zagranicznych i polskich zespołów, udział w Pikniku Folklorystycznym w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, działaniach Izby Pamięci Gminy Oleśnica w Boguszycach oraz Dożynkach Gminy Oleśnica. Łączna kwota dofinansowania 8 000 Euro.

Link projektu

2015

„Tablety w Twojej Bibliotece”
Program realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Cel programu: dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami.
W ramach programu do biblioteki trafiły 3 tablety Apple iPad Air 2 wraz z akcesoriami o wartości 6 312,35 zł

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Program Biblioteki Narodowej

Celem programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Kwota dofinansowania 5 900 zł

Orange dla bibliotek
Program Fundacji Orange

Cel projektu: wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W ramach programu biblioteka pozyskała dotację w wysokości półrocznych środków poniesionych na dostęp do Internetu.

Program Darowizny Oprogramowania firmy Microsoft w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
Program firmy Microsoft Corporation we współpracy z TechSoup Global oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Cel programu: dostarczenie oprogramowania do bibliotek publicznych Biblioteka pozyskała nieodpłatnie oprogramowanie do 4 komputerów, które służą do publicznego dostępu do Internetu o wartości 3 536,00 USD

Bridging Generations (Łączymy pokolenia)
Europa dla Obywateli (Fundusze Unii Europejskiej)

Projekt realizowany w latach 2014-16. Celem projektu było stworzenie pomostów międzypokoleniowych w Europie (łącznie w 5 krajach) poprzez rejestracje filmów dokumentalnych – narracji seniorów nt. II wojny światowej i jej następstw (np. masowych przesiedleń ludności).
Kwota dofinansowania 97 500 Euro (pozyskana przez Jugend&Kulturprojekt e.V. z Drezna)

Link projektu

“International Folklore FestiV4all – integrative power of folklore”
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Standard Grant)

Celem projektu była wymiana kulturowa, wzajemne uczenie się tradycji, poprzez wzajemne prezentacje artystyczne zagranicznych i polskich zespołów, udział w Pikniku Folklorystycznym w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, działaniach Izby Pamięci Gminy Oleśnica w Boguszycach oraz Dożynkach Gminy Oleśnica.
Kwota dofinansowania 8 000 Euro.

Link projektu

Wiejska Kuchnia Plenerowa "Pod niebem o pracy, tradycji i chlebie…"
Fundacja BZ WBK (konkurs grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam”)

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców i zwiększenie zaangażowania społecznego w działalność kulturalną i sztukę, oraz rozwój Gminnej Izby Pamięci, okazja do spotkań i integracji międzypokoleniowej, rozwoju oraz przekazywania tradycji.
Projekt zbudowano piec chlebowy z wędzarnią przy Izbie Pamięci Gminy Oleśnica w Boguszycach. Warsztaty wpływają na integrację mieszkańców i są atrakcyjną alternatywą spędzania wolnego czasu w miejscowości.
Darowizna 10 000 zł

Remembering the Past - Building the Future
Europa dla Obywateli (Fundusze Unii Europejskiej)

Projekt realizowany w latach 2015-17. Celem projektu jest zaprezentowanie dziedzictwa historii II wojny światowej w postaci artystycznych realizacji (upamiętnienie w formie performance’ów, sztuk wizualnych, muzyki, etc.). W projekcie bierze udział 7 organizacji z 5 europejskich krajów. Projekt jest w trakcie realizacji.
Kwota dofinansowania 99 000 Euro (pozyskana przez Jugend&Kulturprojekt e.V. z Drezna)

Link projektu

2014

Program Rozwoju Bibliotek - kontynuacja
Program realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates.

Cel programu: ułatwienie polskim bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń.
W ramach programu GBP pozyskała: urządzenie wielofunkcyjne, laptop, projektor, ekran do projektora oraz aparat fotograficzny.

„Oswoić Nowoczesność”

Projekt będący efektem wygranego konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Cel projektu: zwiększenie w środowisku lokalnym liczby osób dorosłych posiadających umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń multimedialnych, ożywienie działalności punktów bibliotecznych oraz poszerzenie oferty Biblioteki i pozyskanie nowych odbiorców jej działalności.
Kwota dofinansowania 4 500 zł

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Program Biblioteki Narodowej

Celem programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.
Kwota dofinansowania 4 400 zł

Program Budowania Partnerstw
Program realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Cel programu: zainicjowanie w środowiskach lokalnych współpracy partnerskiej z udziałem bibliotek oraz podniesienie kompetencji bibliotekarzy, inicjowanie współpracy w środowisku lokalnym, budowanie relacji i zaangażowanie do współpracy przedstawicieli samorządu, firm prywatnych, organizacji pozarządowych oraz innych liderów lokalnych, realizacja projektów w partnerstwie.
W ramach programu biblioteka była inicjatorem i organizatorem trzech spotkań partnerskich, które zaowocowały wspólnymi działaniami (Festyn przy bibliotece z okazji Dnia Dziecka, Festyn rodzinny we Wszechświętem, Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, projekt ”Oswoić Nowoczesność”)

Orange dla bibliotek
Program Fundacji Orange

Cel projektu: wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W ramach programu biblioteka pozyskała dotację w wysokości całorocznych środków poniesionych na dostęp do Internetu.

„Przekształcenie świetlicy wiejskiej w Boguszycach w Izbę Pamięci Gminy Oleśnica”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Małe projekty)

Celem projektu zbudowanie pomostów międzypokoleniowych oraz kreatywne prezentowanie tradycji i historii poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do ekspozycji (m.in. gabloty, stoły) dawnych przedmiotów, jak również rejestracji wspomnień mieszkańców (zakup komputera wraz z projektorem multimedialnym). Celem była również promocja, rozwój i wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Oleśnica, a także promowanie, zachowanie oraz oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Projekt realizowany był we współpracy z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu.
Kwota dofinansowania 22 200 zł

Link projektu

2013

Program Rozwoju Bibliotek
Program realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates.

Cel programu: ułatwienie polskim bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń.
W ramach programu GBP pozyskała: urządzenie wielofunkcyjne, laptop, projektor, ekran do projektora oraz aparat fotograficzny

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Program Biblioteki Narodowej

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.
Kwota dofinansowania 4 800 zł

„Ibuk”
Projekt Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Cel projektu: wspólny zakupu i dystrybucja dokumentów elektronicznych Program umożliwił czytelnikom GBP bezpłatny dostęp do prawie 2000 e-booków na platformie libra.ibuk.pl.

„Milion przygód z książką”
Projekt zainicjowany przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Cel projektu: propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Dzięki akcji GBP pozyskała 50 cennych książek edukacyjnych wydawnictwa Media Rodzina

„Możemy więcej – GOK Oleśnica w stronę innowacyjnego rozwoju”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Infrastruktura Domów Kultury)

Celem projektu było zwiększenie dostępu do działań kulturalnych oraz efektywności pracy Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica poprzez zakup wyposażenia do nowej siedziby GOK Oleśnica w Ligocie Polskiej (m.in. meble, sprzęt audiowizualny i komputerowy, oświetlenie teatralne, wyposażenia studia nagrań).
Kwota dofinansowania 37 000 zł

„Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej”
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (projekt w partnerstwie z liderem – Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” z Wrocławia)

Celem projektu była edukacja i animacja lokalna z głównym założeniem przekazania wiedzy lokalnym grupom inicjatywnym nt. społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. W ramach projektu przeprowadzono działania lokalne w 10 świetlicach wiejskich gmin: Żmigród i Oleśnica (Nowoszyce, Ligota Mała, Ligota Wielka, Sokołowice, Poniatowice). W świetlicach po zakończeniu projektu uruchomiono Punkty Informacji Obywatelskiej. Każda świetlica otrzymała pulę rozwojową na działania i uruchomienie Punktu Informacyjnego w łącznej kwocie 1 500 zł.

Kwota dofinansowania 81 000 zł (pozyskane przez lidera projektu – Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” z Wrocławia)

Link projektu

Projekt "2WARdS-Europe"
Grundtvig – fundusze Unii Europejskiej

Cel projektu była integracja europejska, uczenie się przez całe życie, wymiana doświadczeń i przeciwdziałaniu wykluczeniu i stereotypom, poprzez produkcję filmów /narracji biograficznych nt. II wojny światowej i przesiedleń po 1945 roku oraz sfinansowanie mobilności uczestnikom projektu - wyjazdów zagranicznych dla młodzieży i seniorów do partnerów projektu oraz finansowanie pobytu partnerów w gminie Oleśnica. W projekcie brało udział 11 partnerów z 10 europejskich krajów.
Kwota dofinansowania 23 000 Euro

Link projektu

Zakup strojów dla międzypokoleniowego zespołu Krzeczyniacy z Krzeczyna
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Małe projekty)

Celem projektu było dalsze kultywowanie ludowych tradycji i umożliwienie dołączenia nowym osobom do zespołu poprzez uszycie i zakup nowych strojów ludowych. Wyboru wzornictwa strojów dokonano według śpiewanego repertuaru i pochodzenie członkiń zespołu: przeważa kieleckie i krakowskie. Z tego względu wybrano reprezentatywny strój krakowski.
Kwota dofinansowania 5 400,00 zł

Zakup strojów i instrumentów dla zespołu Pokolenia z Ligoty Małej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Małe projekty)

Celem projektu było dalsze kultywowanie ludowych tradycji i umożliwienie dołączenia nowym osobom do zespołu poprzez nowych butów damskich, kapeluszy i akordeonu.
Dofinansowanie 7 300,00 zł

Przekształcenie świetlicy wiejskiej w Piszkawie w Centrum Rękodzieła gminy Oleśnica
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Małe projekty)

Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom dostępu do różnorodnych warsztatów rękodzieła, integrujących mieszkańców całej gminy Oleśnica. W ramach projektu zakupiono różnorodne wyposażenie do świetlicy, zarówno sprzęt, jak i dużą ilość materiałów do zajęć.
Dofinansowanie 24 200,00 zł

Projekt DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2013
Narodowe Centrum Kultury

W ramach projektu została przeprowadzona powszechna diagnoza lokalna (we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”), a mieszkańcy sami zgłaszali inicjatywy i sami dzielili budżet – wstęp do budżetu obywatelskiego. Powstało 5 integrujących mieszkańców inicjatyw:
1. „Drzewa wczoraj i dziś” (inicjatywa: Piszkawa i Krzeczyn)
2. „Mówię głośno jestem ze wsi”(inicjatywa: Boguszyce, Krzeczyn, Piszkawa, Smardzów)
3. „Jesienne ogniska z kulturą” (inicjatywa: Ligota Wielka i Sokołowice)
4. „POZNAJ SWOJĄ GMINĘ” (inicjatywa: Nowoszyce i Boguszyce)
5. „Klub Seniora i nie tylko” (inicjatywa: Smardzów dla całej gminy)

Kwota dofinansowania 30 000 zł

Link projektu

Akcja „Masz Głos Masz Wybór”
Fundacja im. Stefana Batorego

W ramach szczegółowej akcji „Zróbmy to razem”, koordynowanej przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju z Torunia przeprowadzono ankiety i pytania do mieszkańców nt. działalności kulturalnej oraz umożliwiono zgłaszanie pomysłów na nowe działania. Indywidualne hasło akcji w gminie Oleśnica brzmiało: WŁĄCZ GŁOS, ZMIENIAJ OBRAZ, PRZEŁĄCZ SIĘ NA KULTURĘ!
Mieszkańcy zorganizowali wspólne warsztaty kulinarne (w charakterze „Domówki kulinarnej”) wokół potraw Kresowych.
Darowizna 500 zł

Link projektu

„Kultura Pierwszego Kontaktu” – dolnośląska konferencja domów kultury
Narodowe Centrum Kultury (program KULTURA INTERWENCJE)

Świetlice wiejskie gminy Oleśnica (Wszechświęte oraz Ligota Polska) gościły w dniach 24-25.10.2013 przedstawicieli Narodowego Centrum Kultury, animatorów, dyrektorów instytucji kultury, naukowców, przedstawicieli samorządów, NGO, regionalnych ośrodków kultury, badaczy, sferę biznesu. Dyskusja dotyczyła zagadnień wokół przewodniej idei i pytania „jak skuteczniej działać, wzmacniać środowiska lokalne, wykorzystywać potencjał?”. W konferencji wzięło udział łącznie ponad 100 osób, w tym przedstawiciele 39 ośrodków kultury z woj. dolnośląskiego. Wypracowana wspólnie metodą OPEN SPACE raport rekomendacyjny, który stał się m.in. podstawą stworzenia późniejszego kształtu Dolnośląskiej Platformy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Konferencję realizowało partnerstwo Wędrujące Forum Kultury DOLNY ŚLĄSK, którego sekretariat znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury Oleśnica. Partnerem realizacyjnym projektu była Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” z Wrocławia,
Kwota dofinansowania 30 000 zł

2012

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Program Biblioteki Narodowej

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.
Kwota dofinansowania 4 800 zł

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszkawa”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Odnowa Wsi)

Celem projektu było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poszerzenie zakresu działalności i integracji mieszkańców przez GOK Oleśnica, poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Piszkawie – wolnostojącego budynku.
Kwota dofinansowania 284 792,00 zł

„Remont Klubu „Kuźnia” w siedzibie GOK Oleśnica w Boguszycach”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Małe projekty)

Celem projektu było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez podniesienie jakości infrastruktury. W ramach projektu wyremontowano schody wejściowe do budynku, zainstalowano wiaty nad wejściami oraz przeprowadzono remont sanitariatów.
Kwota dofinansowania 25 000 zł

„Miejsce spotkań, kultury, pracy, sportu i odpoczynku - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ligota Polska”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Małe projekty)

Celem projektu było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez podniesienie jakości infrastruktury poprzez adaptację i remont pomieszczeń, które nie były objęte planem remontowym, zakończonym w świetlicy wiejskiej w 2011 roku. W ramach projektu wyremontowano pomieszczania pracy instruktorów, pomieszczenie świetlicowe i siłownię.
Kwota dofinansowania 25 000 zł

„Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Dożynki Gminy Oleśnica – imprezy promujące lokalne tradycje”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Małe projekty)

We współorganizację imprezy zaangażowane było Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu oraz Zespół KALINA (AWF Wrocław) – partner organizacyjny Festiwalu WARSFOLK w Warszawie. Dzięki współpracy do gminy Oleśnica zaproszone zostały zagraniczne zespoły folklorystyczne, prezentujące różnorodne tradycje. W ramach MFF, zorganizowano sobotę 01.09.2012 r. Piknik Folklorystyczny w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Finałem spotkań były wspólne występy uczestników festiwalu na Dożynkach Gminnych w dniu 02.09.2012 r. w Boguszycach.
Kwota dofinansowania 25 000 zł

„Zakup strojów i instrumentów dla kapeli SMYKI z gminy Oleśnica”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (Małe projekty)

Zakupiono 10 kompletów strojów ludowych (Śląskich, Rozbarskich) wraz z butami i kapeluszami oraz klarnet i skrzypce dla kapeli Smyki.
Kwota dofinansowania 15 000 zł

„Centra Edukacji Lokalnej – Gmina Oleśnica w stronę rozwoju”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5, "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" (projekt w partnerstwie z liderem – Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” z Wrocławia)

W ramach projektu zorganizowano 10 spotkań dla lokalnych animatorów kultury z miejscowości Boguszyce, Smardzów, Wszechświęte/Zarzysko, Piszkawa, Krzeczyn i Bystre. Tematyka spotkań: angażowania mieszkańców do działań lokalnych, pozaszkolne formy edukacji, diagnoza potencjału środowiska lokalnego, budowanie partnerstw. Świetlice otrzymały również granty rozwojowe w kwocie 900 zł każda na działania lokalne.

Po realizacji projektu powstało FORUM EDUKACJI LOKALNEJ (sieć animatorów i liderów z sołectw gminy Oleśnica). Był to jeden z postulatów Strategii Rozwoju GOK Oleśnica na lata 2011-15.

Kwota dofinansowania 50 000 zł (pozyskane przez lidera projektu – Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” z Wrocławia)

Link projektu

2011

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Program Biblioteki Narodowej

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Kwota dofinansowania 3 600 zł

„Projekt BECC 2011 – Bridge Between European Culture Centres” (Most pomiędzy europejskimi instytucjami kultury)
European Network of Cultural Centres (Europejska Sieć Centrów Kultury)

Cel programu: stworzenie platformy wymiany doświadczeń i kompetencji pomiędzy uczestnikami z 10 krajów europejskich. Podczas wszystkich trzech etapów projektu (sfinansowane wizyty studyjne w Peczu na Węgrzech, Novo Mesto w Słowenii oraz Leuven w Belgii), uczestnicy wizytowali wiele instytucji kultury, co wpływało pozytywnie na zwiększenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Link projektu

„EURO 2012 - Szansa Dolnośląskich Subregionów”
Projekt Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu było zorganizowanie bezpłatnych szkoleń w zakresie budowania strategii rozwoju partnerstwa Doliny Odry na okoliczność Euro 2012 (i w szerszej perspektywie). Celami szczegółowymi była budowa spójnej koncepcji promocji poszczególnych subregionów Dolnego Śląska oraz wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu Dolnego Śląska na rynku krajowym i zagranicznym

„Aktywne metody pracy w świetlicy wiejskiej” – szkolenie dla animatorów kultury
Narodowe Centrum Kultury

Celem dofinansowanych szkoleń, organizowanych indywidualnie przez aplikujące do programu Ośrodki Kultury było: zwiększenie wiedzy i umiejętności stosowania aktywnych metod pracy z różnorodnymi odbiorcami działań, proponowanych w świetlicach wiejskich. Realizacja przedsięwzięcia była bezpośrednią kontynuacją działań podjętych przez GOK Oleśnica w zakresie szkolenia kadry, celem uzupełnienia narzędzi stosowanych przez gospodarzy świetlic/animatorów, działających w świetlicach wiejskich.
Kwota dofinansowania 2 000 zł

2010

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Program Biblioteki Narodowej

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Kwota dofinansowania 2 400 zł

„Zakładamy Stowarzyszenie w Świerznej” – wsparcie dla aktywnych mieszkańców
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich)

W ramach projektu przeprowadzone zostały działania, mające na celu założenia i rejestrację stowarzyszenia w Świerznej, wykonanie i montaż tzw. ‘witaczy’ w miejscowości oraz przeprowadzenie badań i wywiadów etnograficznych, celem zdobycia niezbędnej wiedzy na temat obecnego ‘stanu kultury’ w Świerznej, czyli kultywowanie bądź nie-kultywowanie ludowych tradycji, obrzędy wspólne dla mieszkańców. Badania przeprowadzili profesjonaliści – etnografowie związani z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu i Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.
Kwota dofinansowania 4 910 zł

Program DOM KULTURY+
Narodowe Centrum Kultury

GOK Oleśnica był jednym z 50-ciu domów kultury w Polsce i jednym z 7-miu z woj. dolnośląskiego, które wzięły udział w pierwszej edycji programu. Celem programu było zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych instytucji kultury, współdziałanie z domami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w celu wykreowania nowoczesnego, mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym, centrum kultury.

I etap: Bezpłatne szkolenia w zakresie partycypacyjnego budowania strategii rozwoju instytucji kultury (powstała Strategia Rozwoju GOK Oleśnica na lata 2011-15)

II etap: dofinansowanie 9 505 zł na autorski projekt „Mogę wszystko” (warsztaty fotografii otworkowej, teatru międzypokoleniowego, poszukiwania autentycznych pieśni, chodzenia na szczudłach oraz arteterapii tańcem).

Link projektu

2009

Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 2 200 zł

„Jesteśmy zdrowi i piękni po 60-tce”
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Departament Polityki Zdrowotnej)

Cel programu: zwiększenie otwartości emocjonalnej osób po 60-tym roku życia, przyjemne, twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu oraz budowanie samoświadomości w zakresie zdrowego trybu życia. Zrealizowano 4 cykle warsztatowe w sołectwie Nowoszyce:
- „Zajęcia rozwijające umiejętności intra
(-i) interpersonalne”
- „ArteAnimacje”
- „Zdrowa dieta – zdrowe życie”
- „Gimnastyka zdrowotna przy muzyce”


Kwota dofinansowania 1 950 zł

„Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkujących po-pegeerowskie osiedle wsi Boguszyce. Udział w spotkaniach prowadzonych przez wykwalifikowaną socjoterapeutkę dał uczestnikom możliwość poznania alternatywnych wzorców zachowań, wspierał procesu rozwoju osobowości uczestników, jednocześnie stanowiąc ciekawą alternatywę spędzania czasu wolnego. Na potrzeby realizacji programu powołano Akademię Twórczego Rozwoju „Talenciaki”.

Z dotacji zakupiono wyposażenie i meble do „Klubu Kuźnia” (działającego w siedzibie GOK Oleśnica), gdzie realizowanych był projekt.
Kwota dofinansowania 10 000 zł

2008

„Ikonka c.d.”
Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Cel programu: zapewnienie jak najszerszej grupie społeczeństwa łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Odbywa się to poprzez bezpłatne zainstalowanie w każdej gminie w Polsce co najmniej jednego zestawu komputerowego z dostępem do sieci.
W ramach programu biblioteka pozyskała 3 komputery PC wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia do połączenia z Internetem

Promocja Czytelnictwa Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”.
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 5 600 zł

2007

Promocja Czytelnictwa Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”.
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 5 600 zł

2006

Promocja Czytelnictwa Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”.
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 5 700 zł

2005

Promocja Czytelnictwa i Rozwoju Sektora Książki. Priorytet 1: „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów”.
Program Ministra Kultury

Cel programu: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. kwota dofinansowania 4 800zł

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.